• لخته وریدی

لخته شدن خون در وریدهای عمقی ساق و ران یکی از عوارض بسیار مهم شکستگی ها است. این عارضه ممکن است بدنبال اعمال جراحی که در ناحیه لگن و یا ران انجام میشوند بوجود آیند. ایجاد لخته خون در سیاهرگ های ساق، ران یا لگن را ترومبوز وریدی میگویند. در صورتیکه این لخته حرکت کرده و خود را از طریق جریان خون به ریه برساند به آن آمبولی ریوی میگویند.

لخته یا ترومبوز خون در ورید های عمقی ساق موجب درد و تورم عضلات پشت ساق میشود. در لمس متوجه گرم بودن عضلات پشت ساق میشویم. در این بیماران وقتی کف پا را به سمت بالا میکشیم بیمار درد شدیدی در عضلات پشت ساق احساس میکند. به این درد علامت هومن Homan’s sign میگویند. تشخیص قطعی لخته شدن خون در ساق با استفاده از نوع خاصی از سونوگرافی به نام سونوگرافی داپلر Dpppler ultrasonography انجام میشود.